Department Of Consular Services

कन्सुलर सेवा सम्बन्धी जानकारी लिन

टोल फ्री नं.
1152
सम्पर्क ठेगाना सम्पर्क  नम्बर :
नेपाल सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालय
कन्सुलर सेवा विभाग
त्रिपुरेश्‍वर,काठमाडौं, नेपाल
फोन नम्बर : +977-1-5360121,
5349521,
5349636,
5360108,
5360391
(लेखा शाखा: +977-1-5360114)

इमेल तथा एक्सटेन्सन नं

सि. नं सेवा इकाईहरु एक्सटेन्सन नं इमेल
कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श

109/115

+977-9767488781

legal@mofa.gov.np
कागजात प्रमाणीकरण 121/106 attestation@mofa.gov.np
कूटनैतिक उन्मूक्ति तथा सुविधा 203 exemption@mofa.gov.np
भिसा सिफारिस 203/204 visarecommendation@mofa.gov.np
प्रशासन 204 consularadmin@mofa.gov.np
लेखा शाखा 309 account@nepalconsular.gov.np

प्रमाणिकरणको लागि कार्यालय खुल्ने समय

महिना सोमवार देखि शुक्रबार
कार्तिक १६ गते देखि माघ १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि २:०० बजे सम्म
माघ १६ गते देखि कार्तिक १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म